Շրջանառվող ջրի սարքավորումներ

  • Վերամշակող ջրի մաքրման սարքավորումներ

    Վերամշակող ջրի մաքրման սարքավորումներ

    Շրջանառվող ջրի մաքրման սարքավորումը մի տեսակ սարքավորում է, որն օգտագործվում է կեղտաջրերը վերականգնելու և վերաօգտագործելու, ջրի արժեքը նվազեցնելու և ջրի աղտոտվածությունը նվազեցնելու համար, որը լայնորեն օգտագործվում է մեքենաների լվացման արդյունաբերության, արդյունաբերական արտադրության, շինհրապարակների, գյուղատնտեսության ոռոգման և շատ այլ ոլորտներում: