Միաստիճան ջրի փափկեցման սարքավորում

  • Միաստիճան ջրի փափկեցման սարքավորում

    Միաստիճան ջրի փափկեցման սարքավորում

    Գոյություն ունեն ջրի փափկեցնող սարքավորումների տարբեր տեսակներ, որոնք կարելի է բաժանել իոնափոխանակման տեսակի և թաղանթային տարանջատման տեսակի:Toption մեքենայական սարքավորումը իոնափոխանակման տեսակ է, որը նաև ամենատարածվածն է:Իոնափոխանակման փափկեցված ջրի սարքավորումները հիմնականում կազմված են նախնական մաքրման ֆիլտրման համակարգից, խեժի բաքից, ավտոմատ կառավարման համակարգից, հետբուժման համակարգից և այլ մասերից: