Թեքված խողովակի նստվածքային բաք

  • Թեքված խողովակի նստվածքային բաք

    Թեքված խողովակի նստվածքային բաք

    Թեքված խողովակի նստվածքային բաքը արդյունավետ համակցված նստվածքային բաք է, որը նախագծված է ըստ մակերեսային նստվածքի տեսության, որը նաև հայտնի է որպես մակերեսային նստվածքային բաք կամ թեք թիթեղային նստվածքային բաք:Բազմաթիվ խիտ թեք խողովակներ կամ թեք թիթեղներ տեղադրվում են նստեցման վայրում՝ ջրի մեջ կախված կեղտերը նստեցնելու համար թեք թիթեղներում կամ թեք խողովակներում: